Frokost giver dygtigere elever, aktive mødre og bedre skolebestyrelse

Mange børn i Nepal og andre u-lande pjækker, fordi de er sultne. Kommer de i skole, er de ofte ukoncentrerede. Derfor er frafaldet ofte højt og mange elever går samme klasse om år efter år. Derfor er Skoleliv i Nepals kerneprojekt et skolemadsmadprogram. Vi tror på at mere mad giver flere og bedre skoledage og dermed også mere læring.

Skoleliv i Nepal laver også andre projekter, der relaterer sig til sundhed og forbedring af undervisningen. Blandt andet har en af vores skoler et klassesæt af små bærbare computere fra programmet One Laptop Pr. Child. Computerne giver børnene en mulighed for at lære på en sjovere og mere kreativ måde da computernes programmer følger det øvrige pensum. Samtidig får eleverne en uvurderlig chance for at stifte bekendskab med computerteknologi i en tidlig alder.

På sundhedsområder arbejder vi først og fremmest med skolehaver. Begge vores skoler har i 2012 fået en skolehave, en havemedarbejder og træning i at fremstille kompost og anvende sædskifte i dyrkningen. Vi eksperimenterer også med muligheder for at dyrke grøntsager i vertikale strukturer. Hverken fattige nepalesiske folkeskoler eller fattige forældre har store jord-arealer til deres rådighed, derfor er det godt at lære at dyrke opad.

I 2013 arbejder vi videre med haverne og lærer af de første erfaringer. Vi arbejder også for at involvere børn og forældre mest muligt i arbejdet. Blandt andet holder vi nogle inspirationslørdage i vores skolehaver, hvor forældre og børn sammen kan tage den nye viden med hjem.

Praktikanter: Vi formidler praktikophold for danske pædagog- og lærerstuderende. Læs mere om denne del af vores arbejde på bloggen.


Mere om skolemadsprojektets baggrund:
Det er forældrebestyrelsens og lærernes opgave at sørge for, at der er mad hver dag og at der ikke snydes med budgettet. Det er en enkel og praktisk måde at styrke samarbejdet på, hvilket igen har være med til at styrke og forbedre samarbejdet omkring skolen og gøre flere forældre interesseret i at deltage.

Lærertræning:
Når flere børn kommer mere i skole er næste skridt at forbedre undervisningen. Nepal har for få uddannede lærere, så på de små fattige landsbyskoler, har lærerne ofte blot en 10. klasse. Derfor yder vi hjælp til videreuddannelse af lærerne. Omdrejningspunktet er, at det skal være sjovt at lære og at læreren skal være mere aktiv og velforberedt. Desuden renoveres skolens bygninger i det omfang, det er nødvendigt.


Solceller: I det sydlige Nepal er det over 40 grader varmt 4 mdr. om året, så selv om undervisningen starter tidligt, er det stadig utrolig vigtigt for indeklimaet at der kan køres blæsere i alle lokaler uafhængig af de mange og lange strømafbrydelser. Vi siger mange tail til Thunes legat for anlægget, der blev sat op i 2011.

 
P1 indslag i MP3 format