Skolefrokost styrker sundheden og evnen til at lære


Mange børn i Nepal pjækker, fordi de er sultne. Kommer de i skole, er de ofte ukoncentrerede. Det betyder at frafaldet er højt, og mange elever går samme klasse om år efter år. Vi tror på at mere og sundere mad giver flere og bedre skoledage og dermed også mere læring, derfor er vores kerneprojekt sund skolemad til fattige nepalesiske skolebørn. Pt. støtter vi tre skoler i samarbejde med vores lokale partner kvindeorganisationen Soiya Women's Independent organization.

Alle tre madskoler har en økologisk skolehave. Havens primære formål er at levere sunde økologiske grøntsager til den daglige skolemad, men vi har planer om, at få eleverne med i haven og gøre den til et læringssted i lighed med danske skolehaver.

Forbilleder og kreativ læring

Vi har stor succes med skolemadsprojektet, men vi vil gerne gøre det endnu bedre. Derfor starter vi nu børneklubber, hvor børnene på vores madskoler kan få lavet deres lektier, og hvor de kan lære om vigtige emner som sundhed og børns rettigheder på en sjov og kreativ måde. Klubberne skal ledes af unge mennesker fra samme sociale lag som børnene selv. Dermed kan de unge fungere som forbilleder for børnene.

Et læringscenter for kvinder

Børn har brug for sund mad og en ordentlig uddannelse, og deres mødre har brug for viden om, hvordan de kan dyrke sunde bæredygtige grøntsager. De har også brug for viden om ernæring, og om hvordan de organiserer sig.

Derfor arbejder Skoleliv i Nepal og Soiya Women's Independent Organization med midler fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) med et økologisk læringscenter for kvinder. Her kan fattige kvinder lære både om økologisk dyrkning og om bæredygtig husdyrhold. Samtidig lærer kvinderne også om, hvilke muligheder der er, for at søge hjælp og støtte i det offentlige system. Selvom Nepal er et af verdens fattigste lande, så er der penge til kvinder, til de fattigste og andre svage grupper, men man skal vide, de er der og turde kræve sin ret.


Skolemadsprojektet og læringscentret er to adskilte projekter, men vi samtænker dem, hvor vi kan. Fx inviteres skolernes kokke med på ernæringskursus, og skolehaverne indgår i den undervisning, som kvinderne får.

Praktikanter: Vi formidler praktikophold for danske pædagog- og lærerstuderende på de tre madskoler. Læs mere om denne del af vores arbejde på bloggen.

Projektet 'One Laptop Per Child'

På en af vores skolemadsskoler har vi anskaffe et klassesæt af små bærbare computere fra programmet One Laptop Per Child. Computerne giver børnene en mulighed for at lære på en sjovere og mere kreativ måde da computernes programmer følger det øvrige pensum. Samtidig får eleverne en uvurderlig chance for at stifte bekendskab med computerteknologi i en tidlig alder.

Lærertræning: Når flere børn kommer mere i skole er næste skridt at forbedre undervisningen. Nepal har for få uddannede lærere, så på de små fattige landsbyskoler, har lærerne ofte blot en 10. klasse. Derfor yder vi hjælp til videreuddannelse af lærerne. Omdrejningspunktet er, at det skal være sjovt at lære og at læreren skal være mere aktiv og velforberedt. Desuden renoveres skolens bygninger i det omfang, det er nødvendigt.


Solceller: I det sydlige Nepal er det over 40 grader varmt 4 mdr. om året, så selv om undervisningen starter tidligt, er det stadig utrolig vigtigt for indeklimaet at der kan køres blæsere i alle lokaler uafhængig af de mange og lange strømafbrydelser. Vi siger mange tail til Thunes legat for anlægget, der blev sat op i 2011.

 
P1 indslag i MP3 format